Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité Polska ∴ Wielka Loża Kultur i Duchowości Polska | O GLCS
19457
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19457,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité

Wielka Loża Kultur i Duchowości

Wielka Loża Kultur i Duchowości (Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité – G∴L∴C∴S∴) została założona w 2003 w Paryżu, w ramach głównego nurtu (R∴S∴D∴U∴) wolnomularstwa współczesnego.

 

G∴L∴C∴S∴ utrzymuje relacje oparte na wzajemnym szacunku i przyjaźni z wiodącymi obediencjami we Francji i na świecie oraz jest członkiem międzynarodowych aliansów wolnomularskich: CLIPSAS i AME. Jest obediencją teistyczną, laicką oraz mieszaną, w której zarówno kobiety jak i mężczyźni prowadzą lub uczestniczą w spotkaniach na równych prawach.

Loża Doskonałości Jan Szczepański

Loża Doskonałości Nr 37

Jan Szczepański

na W∴ Ustronia

Loża Erasmus Roterodamus

Loża nr 7

Erasmus Roterodamus

na W∴ Ustronia

Loża Jan Henryk Dąbrowski

Loża Nr 16

Jan Henryk Dąbrowski

na W∴ Warszawy

Loża Ul

Loża Nr 6

Ul

na W∴ Torunia

Loża Les Amis Réunis

Loża Nr 31

Les Amis Réunis

na W∴ Dublina

Trójkąt Albert Sasko-Cieszyński

Trójkąt

Albert Sasko-Cieszyński

na W∴ Cieszyna

Trójkąt Fides

Trójkąt

Fides

na W∴ Gdańska

Nasze wartości

G∴L∴C∴S∴ twierdzi, że tradycja, dorobek kulturowy, poglądy i zasady Ruchu Wolnomularstwa Powszechnego dają się pogodzić z wymogami współczesnego świata.

G∴L∴C∴S∴ utrzymuje, że kierowanie się sumieniem wymaga wiedzy, że przestrzegając reguł należy starać się o ich zrozumienie oraz okazywać zainteresowanie, i że nauka powinna trwać przez całe życie.

G∴L∴C∴S∴ zachowuje nieustanną więź ze wszystkimi Wolnomularzami wszystkich czasów, którym zawdzięcza swoje przekonania i dzięki czemu zachowuje żywotność, czerpiąc z mądrości wszelkich Mistrzów, począwszy od operatywnych początków Wolnomularstwa. Zachęca do studiów krytycznych nad Wolnomularstwem, a niekiedy nawet do podważania jego ksiąg i tradycji; Myśl Wolnomularską należy poddawać refleksji uwzględniającej współczesne warunki.

G∴L∴C∴S∴ studiuje teksty założycielskie oraz wywodzące się z nich zwyczaje i obrzędy, rozpatrując je w perspektywie podstawowego celu, jakim jest Moralne i Intelektualne Doskonalenie Ludzkości.

G∴L∴C∴S∴ jest otwarta na wszystkich i wszystkie, którzy, bez względu na przekonania i pochodzenie, chcą się w dobrej wierze do niej przyłączyć.

G∴L∴C∴S∴ głosi ważność i konieczność dialogu z osobami o odmiennych poglądach oraz domaga się uznania zupełnej równości mężczyzn i kobiet we wszystkich przejawach życia (zarówno wolnomularskiego jak profańskiego).

G∴L∴C∴S∴ obrazuje wolnomularski pluralizm czasów obecnych: wyczulenie na różnorodne sprawy, rozmaite podejście do zwyczajów i rytuałów.

G∴L∴C∴S∴ jest światłym ruchem, w którym szanuje się osobiste wybory każdej osoby.

G∴L∴C∴S∴ jest obediencją, w której Duch Wolnomularstwa jest żywy i czynny, i która przywiązuje najwyższą wagę do wychowania, kształcenia i studiów.

G∴L∴C∴S∴ twierdzi, że aby stać się wolnomularzem, nie wystarczy jedynie Inicjacja, ale że osiąga się to wskutek przekazu, i że każdy, kto osiągnął jakiś poziom wiedzy, może jej nauczać i przekazywać ją innym.

G∴L∴C∴S∴ domaga się osobistego zaangażowania we wszelkie godziwe sprawy, solidarności z najbardziej potrzebującymi, jak również wspierania prawa, sprawiedliwości i świeckości, co stanowi istotę bycia wolnomularzem.

G∴L∴C∴S∴ tworzy społeczność kobiet i mężczyzn, w której obowiązuje bezwzględna równość między wszystkimi jej członkami i członkiniami, bez względu na ich doświadczenie i wiedzę, dziedzictwo kulturowe lub pochodzenie społeczne, a której celem jest wspólne wytyczanie dróg Wolnomularstwa współczesnego i przyszłego.

about_img_1

Reguła w 12 punktach

1.

Wolnomularstwo jest Braterską Wspólnotą Inicjacyjną, która za swój tradycyjny fundament ma wiarę w Siłę Najwyższą nazywaną przez Wolnomularzy Wielkim Architektem Wszechświata.

2.

Wolnomularstwo opiera się na „Starych Powinnościach” i „Landmarkach”, w szczególności na tych, które formułują bezwzględny nakaz szacunku wobec tradycji właściwych dla Zakonu oraz na tych, które dotyczą regularności jego Jurysdykcji.

3.

Wolnomularstwo jest Zakonem, do którego mogą należeć jedynie ludzie wolni i godni szacunku – zarówno mężczyźni, jak i kobiet, którzy zobowiązują się wypełniać w życiu codziennym ideały Pokoju, Miłości i Braterstwa.a.

4.

Wolnomularstwo ma na celu nieustanne doskonalenie moralne swoich członków, a przez nich doskonalenie całej Ludzkości.

5.

Wolnomularstwo nakazuje wszystkim swoim członkom dokładne i skrupulatne przestrzeganie rytuałów i symboli, które stanowią dostęp do Wiedzy na właściwej dla siebie drodze duchowości, inicjacji i tradycji.

6.

Wolnomularstwo nakazuje swoim członkom wzajemny szacunek wobec poglądów politycznych i religijnych. Zakazuje wszelkich wewnętrznych dyskusji i sporów natury politycznej i religijnej. A dzięki temu może pozostawać stałym Centrum Braterskiego Związku, w którym panuje tolerancja, zrozumienie i harmonia pomiędzy kobietami i mężczyznami, którzy inaczej pozostaliby sobie obcy.

7.

Wolnomularze przyjmują Obowiązki wynikające z Ksiąg Świętych Praw znajdujących się w kufrze, a mianowicie Tory, Biblii, Koranu i Białej Księgi (symbolizującej pozostałe filozofie), by składanym nań przysięgom nadać charakter uroczysty, sakralny i niepodważalny w jej trwaniu.

8.

Wolnomularze gromadzą się poza zasięgiem świata profanów, w Lożach, w których zawsze są widoczne Trzy Wielkie Światła Zakonu – Księgi Świętych Praw (Tora, Biblia, Koran oraz Biała Księga), Węgielnica i Cyrkiel – aby pracować gorliwie i wytrwale zgodnie z rytem oraz zasadami i regułami zawartymi w Konstytucji i Regulaminach Generalnych Obediencji.

9.

Wolnomularze mogą przyjmować do swoich Lóż wyłącznie pełnoletnie kobiety i pełnoletnich mężczyzn o doskonałej reputacji, będących ludźmi honoru, lojalnych i dyskretnych, godnych pod każdym względem miana Siostry lub Brata i zdolnych do dostrzeżenia granic człowieczeństwa w zderzeniu z bezkresną siłą Wieczności.

10.

Wolnomularze kultywują w swoich Lożach miłość do Ojczyzny, poszanowanie prawa stanowionego i szacunek dla władzy konstytucyjnej. Uznają i honorują Pracę we wszystkich jej formach za najwyższy obowiązek istoty ludzkiej..

11.

Wolnomularze stanowią aktywny przykład godnej, rozsądnej i obywatelskiej postawy, dzięki czemu Zakon promieniuje na zewnątrz, zachowując przy tym wolnomularską dyskrecję.

12.

Wolnomularze z należytym szacunkiem winni okazywać sobie wzajemną pomoc i obronę braterską. Kultywują sztukę zachowania we wszystkich sytuacjach spokoju i równowagi niezbędnych do sprawowania pełnego panowania nad sobą.

about_img_2