Social
Kontakt:

Loża Erasmus Roterodamus erazmus.roterodamus@glcs.pl

Loża Jan Henryk Dąbrowski jan.henryk.dabrowski@glcs.pl

Loża Ul
lozaul@wp.pl

Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité Polska ∴ Wielka Loża Kultur i Duchowości Polska | Trójkąt Albert Sasko-Cieszyński
Decyzją Rady Najwyższej G.:L.:C.:S.: na W.: Cieszyna powołany został czesko-polski trójkąt wolnomularski „Albert Sasko-Cieszyński”.
23398
post-template-default,single,single-post,postid-23398,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 
Albert-Kazimierz-Sasko-Cieszyński

Trójkąt Albert Sasko-Cieszyński

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Rady Najwyższej G.:L.:C.:S.: na W.: Cieszyna powołany został czesko-polski trójkąt wolnomularski „Albert Sasko-Cieszyński”. Jego nazwa honoruje Brata Alberta Kazimierza Sasko-Cieszyńskiego – syna króla polskiego Augusta III, księcia cieszyńskiego, twórcę Albertiny we Wiedniu, członka Sz.: L.: „Pod Trzema Złotymi Mieczami” („Zu den drei Schwertern”) na W.: Drezna oraz protektora Lóż Wolnomularskich Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

 

Kim był Książe Albert Kazimierz Sasko-Cieszyński?

 

Albert Kazimierz Wettyn urodził się 11 sierpnia 1738 roku. Był synem polskiego króla Augusta III. W wyniku małżeństwa z Marią Krystyną, ulubioną córką cesarzowej Marii Teresy, która przekazała nowożeńcom Księstwo Cieszyńskie, Albert Kazimierz przyjął tytuł księcia sasko-cieszyńskiego.

 

W czasie swego długiego życia pełnił wiele dworskich, wojskowych i politycznych funkcji. Od 1760 roku był generałem porucznikiem w austriackiej armii, w latach 1765-1780 cesarskim namiestnikiem na Węgrzech, a od roku 1781 do 1791 generalnym gubernatorem austriackich Niderlandów. Tam też wraz z małżonką rozwinął niezwykłą pasję kolekcjonerską, skupując we Włoszech, Francji, Anglii i innych krajach 30.000 rysunków i grafik autorstwa 14.000 najznamienitszych artystów. W efekcie tego powstały największe w świecie zbiory graficzne, istniejące po dziś dzień w Wiedniu, zwane od imienia swego założyciela „Albertina”.

 

Albertina we Wiedniu. Z lewej pomnik Alberta Kazimierza, Księcia Sasko-Cieszyńskiego. Źródło: Wikipedia

Albertina we Wiedniu. Z lewej pomnik Alberta Kazimierza, Księcia Sasko-Cieszyńskiego. Źródło: Wikipedia

 

Poprzez konsekwentną politykę gospodarczą, naciskowi na rozwój oświaty i przemysłu, małżonkowie doprowadzili do znacznego wzrostu znaczenia politycznego i gospodarczego Księstwa Cieszyńskiego w tej części Europy. W 1772 założyli hutę żelaza i kuźnię w Ustroniu, w 1779 manufakturę tekstylną w nowej dzielnicy Cieszyna zwanej Saską Kępą, a w roku 1806 hutę w Baszce koło Frydku. Planował także przebudowę cieszyńskiego zamku, gdzie zamierzał umieścić swe zbiory. Plany te udaremniła niespodziewana śmierć Marii Krystyny.

 

Krypta Marii Krystyny autorstwa Antonio Canovy; źródło: Wikipedia

Krypta Marii Krystyny autorstwa Antonio Canovy. Źródło: Wikipedia

 

Za czasów księcia Alberta Kazimierza w 1775 roku uruchomiono międzynarodowe targi w Cieszynie, które miały pomóc w integracji przyłączonej niedawno Galicji z resztą krajów monarchii. W tym samym roku zaczęto budować „cesarską drogę”, która połączyła Wiedeń z Lwowem przez Cieszyn i Bielsko, zaprowadzono też stałe połączenia pocztowe. W 1779 roku odbył się w Cieszynie kongres pokojowy kończący tzw. wojnę o sukcesję bawarską. Po raz kolejny Cieszyn stał w centrum zainteresowania Europy, kiedy w 1805 roku, po klęsce wojsk austriackich w wojnie z Napoleonem, był przez kilka tygodni tymczasową stolicą monarchii, bowiem przeniósł się do niego dwór uciekający z Wiednia. Warto także wspomnieć, że książę był w 1805 roku założycielem pierwszych w Wiedniu nowoczesnych wodociągów, funkcjonujących po dziś dzień pod nazwą „Wodociągów Albertyńskich” (Albertinische Wasserleitung). Książę Albert Kazimierz Sasko Cieszyński zmarł w roku 1822 pozostawiając Księstwo Cieszyńskie swemu adoptowanemu synowi, arcyksięciu Karolowi Ludwikowi Habsurgowi (1771-1847).

 

B.: Książe Albert Kazimierz Sasko-Cieszyński

 

Książę Albert Kazimierz został inicjowany do Wolnomularstwa w 1764 roku, w  Sz.: L.: “Pod Trzema Złotymi Mieczami” na W.: Drezna. Jest to druga, po Sz.: L.: “Loge d’Hambourg” (Następnie “Absalom pod Trzema Pokrzywami”) na W.: Hamburga, najstarsza loża w Niemczech. Jego osoba mocno napędzała rozwój Masonerii nie tylko w Dreźnie, ale także w Pradze, Bratysławie i Wiedniu. Praska loża “Casmir wśród Trzech Koronowanych Gwiazd i Trzech Koronowanych Kolumn”, oraz wiedeńska “Albert pod Złotym Hełmem” przyjęły swoje nazwy od pierwszego i drugiego imienia Alberta Kazimierza.

 

Historyczna siedziba loży Zu den drei Schwertern na W.: Drezna. Źródło: www.schwerterloge.de

Historyczna siedziba loży Zu den drei Schwertern na W.: Drezna. Źródło: www.schwerterloge.de

 

Więcej na ten temat przedstawimy w kolejny artykule.

 

B.: Jerzy, B.: Dawid


Obraz tytułowy:
Albert Kasimir August Herzog von Sachsen Teschen

Źródła:

Albert Kasimir August Herzog von Sachsen Teschen
Die Wiener Albertina: das Werk eines Freimaurers
Szlak Książąt Cieszyńskich – Habsburgowie

Brak komentarzy

Dodaj komentarz