Dr Laurent Alexandre: Czy transhumanizm prowadzi do zagłady? « Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité Polska ∴ Wielka Loża Kultur i Duchowości Polska
23279
post-template-default,single,single-post,postid-23279,single-format-standard,theme-hazel,hazel-core-1.0.5,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive
 
Laurent Alexandre, źródło: Wikipedia

Dr Laurent Alexandre: Czy transhumanizm prowadzi do zagłady?

dr Laurent Alexandre przedstawił na pracach loży GLCS w dniu 24 stycznia 2017 r. deskę:

 

«Czy transhumanizm prowadzi do zagłady?»

 

Dr L. Alexandre jest lekarzem urologiem, absolwentem Instytutu Nauk Politycznych, wyższych studiów handlowych i Państwowej Szkoły Administracji Publicznej (fr. École Nationale d’Administration). Jest specjalistą w dziedzinie integracji i synergii czterech technologii NBIC (Nano-Bio-Info-Cogno, czyli nanotechnologii, biotechnologii, technologii informatycznych i nauk kognitywnych), wykładowcą i autorem wielu artykułów. W swoich pracach wypowiada się na temat rozwoju naukowo-technicznego i wykorzystania go dla dobra ludzkości. Jest autorem głośnej publikacji La mort de la mort (Śmierć umarła) wydanej przez wydawnictwo JC Lattès, a także twórcą Doctissimo.fr, najpopularniejszego we Francji medycznego portalu internetowego. Prowadzi firmę DNAVision, zajmującą się badaniem sekwencji genów w celu wykrywania skłonności do rzadkich i przewlekłych chorób oraz zapadalności na nowotwory.

 

W swoim wystąpieniu skupił się na następujących zagadnieniach:

  • pojęcie i podstawy transhumanizmu;
  • jego kontekst społeczny;
  • ograniczenia i zagrożenia;
  • perspektywy i zadania.

 

Po przedstawieniu podstaw i kierunków transhumanizmu oraz tematów budzących szczególne kontrowersje, omówił problemy już się pojawiające w społeczeństwie, w tym zmiany w systemie wartości i hierarchii potrzeb, zachodzące wskutek tworzenia „nowego”, ulepszonego człowieka.

 

Skupił się nie tyle na możliwościach osiągnięcia nieśmiertelności, co na różnych efektach znacznego przedłużenia czasu życia. Postęp naukowo-techniczny niewątpliwie pomaga ludziom w przezwyciężeniu niepełnosprawności i kalectwa. Przynosi znaczące korzyści pod względami medycznymi, ekonomicznymi, społecznymi, moralnymi i politycznymi.

 

Podkreślił, że człowiek jest podatny na wpływy, jakie wywiera na niego wiedza,  kultura, sztuka i piękno. Jakkolwiek w ramach transhumanizmu można napotkać wiele sprzecznych założeń i niepotwierdzonych hipotez, należy pamiętać, że człowiek, ze swoimi zdolnościami odczuwania i czynienia dobra, pozostaje tu czynnikiem decydującym.

 

Doktor L. Alexandre mówił o możliwościach, jakie może «ulepszonemu człowiekowi» dać robotyka. Obecnie realizuje ona założenia sztucznej inteligencji (Artificial Inteligence, AI) w tzw. „wersji słabej” (możliwe jest naśladowanie tylko niektórych czynności umysłu), ale w perspektywie 2035 r. będą mogły powstać formy sztucznej inteligencji w wersji silnej (Strong AI), czyli maszyny posiadające wszystkie właściwości umysłu ludzkiego.

 

Przedstawił również wizję przyszłości rozwoju naszego społeczeństwa, na którego gospodarkę wywiera przemożny wpływ grupa gigantów technologicznych: GAFA (Google, Apple, Facebook i Amazon) a w Chinach – BATX (serwis Baidu, sieć handlowa Alibaba, twórca sieci społecznościowych Tencent i piąty na świecie co do wielkości wytwórca urządzeń elektronicznych Xiaomi). Ich przewaga stanowi zagrożenie dla rządów państw europejskich. Ze względu na problem bezrobocia powinno się podjąć radykalne zmiany w kwestiach edukacji i przygotowania do pracy młodego pokolenia.

 

Rozwiązania wielu obecnych problemów może przynieść postęp technologii, zwłaszcza badania nad sztuczną inteligencją i rozwój ICT (ang. Information and Communication Technologies), czyli technologii sieci i urządzeń do zapisywania i przesyłania informacji. Na przykładzie medycyny widać, że posiadamy już ogromne zbiory danych, a dzięki ich przetworzeniu możemy uzyskać dużo większą wiedzę o poszczególnych chorobach. Dlatego współczesna medycyna powinna korzystać z tych narzędzi jako umożliwiających lepszą diagnostykę pacjentów. Na przykład sekwencjonowanie genów (odczytywanie kolejności elementarnych podjednostek cząsteczek DNA) może być wykorzystywane przy leczeniu raka.

 

Jednakże ludzie, czy to jako użytkownicy urządzeń technicznych, czy jako obywatele lub pacjenci, widzą pewne zagrożenie w tym, że takie same technologie „ulepszania” zostaną zastosowane do wszystkich ludzi, a przez to wyeliminowane zostaną mutacje genetyczne. Tymczasem mutacje te mogą być konieczne dla przetrwania ludzkości, gdyż zapewniają zróżnicowanie gatunku ludzkiego, umożliwiające dostosowanie do różnych środowisk. O przydatności tych mutacji być może powinny decydować naturalne mechanizmy opisywane przez darwinowską teorię doboru naturalnego. Z drugiej strony nie można też odrzucać koncepcji, że człowiek sam może kierować swoją ewolucją. Laurent Alexandre nie zajął w tej sprawie własnego stanowiska.

 

Mówca nakreślił następnie perspektywy rozwoju rynku technologii związanych z przetwarzaniem dużych zbiorów danych, tzw. Big Data (dane, których analiza jest trudna ze względu na ich ogrom, lecz może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy). Mówił o rosnącej wartości tego rynku i przejmowaniem przez niego kompetencji ośrodków władzy. Poruszył kwestie etyczne oraz ostrzegał, że społeczeństwo zachodnie, a w szczególności europejskie, będzie musiało ponieść odpowiedzialność ekonomiczną i polityczną za swoje decyzje. Wspomniał także o pewnych rzadko omawianych przyczynach pojawienia się zachodnich ruchów populistycznych.

 

Pod koniec poruszył kwestie związane ze sferą duchową jednostki i obywateli, podkreślając że wszelkie religie i wierzenia powinny pozostać otwarte i wolne od jakiejkolwiek ideologii, w tym transhumanistycznej i anty-transhumanistycznej. Oświadczył, że troska o właściwe rozumienie różnych aspektów transhumanizmu spoczywa na szkole i nauczycielach oraz na ludziach, którzy kształtują postawy światopoglądowe i życie duchowe innych. My zaś, Masoni, oczywiście odwołujemy się do naszej odpowiedzialności, wiedzy, świadomości i moralności i dlatego jako „ludzie wolni i dobrych obyczajów” nawołujemy, by na drodze postępu nauki i technologii zawsze znajdowało się miejsce dla człowieka, jego wrażliwości, duchowości i poezji!

Tłumaczenie: S:. Marzena S:.

Redakcja: B:. Andrzej Kazanowski

Zdjęcie: Wikipedia

1 Comment

  • Ryszard Papiez

    29.04.2017 at 16:36 Odpowiedz

    Dr Laurent Alexandre, roztacza wspaniałe futurystyczne wizje, rozwoju cywilizacji człowieka ,które to wizje mogę się spełnić pod warunkiem spójnego działania wszystkich rządów ,które posiadają reprezentację, w światowych gremiach ponadnarodowych . Nie mniej jednak można sądzić ,iż w realizacji tego programu mogą wystąpić duże trudności,ponieważ anty -transhumaniści są zwolennikami tzw. powolnego rozwoju technologii oraz nauki . Ponadto uważam ,iż współczesna nauka w zakresie wykorzystania osiągnięć wiedzy medycznej, w kwestii przedłużania życia nie wiele czyni . Niestety nie ma na świecie przynajmniej kilku interdyscyplinarnych ośrodków naukowych , które w aktualnym czasie byłyby w stanie przetwarzać zasoby wiedzy ,która jest tzw. wiedzą przestrzenną ,czyli nie posiadającą atrybutów skupienia się na konkretnych problemach merytorycznych . Muszę raz jeszcze stwierdzić ,że na dzień dzisiejszy na świecie nie ma silnych, interdyscyplinarnych ośrodków naukowych ,które bezzwłocznie , czyli bez nadmiernej „maszyny” biurokratycznej byłyby w stanie już teraz podjąć szybkie działania , które nie za 20 lat dadzą wymierne efekty , ale za maksymalnie 10 lat od chwili obecnej. Mogę chyba ponownie stwierdzić ,że należy „popędzić” rządy do pracy ,ponieważ czas nie stoi w miejscu , a wszyscy oczekujemy wymiernych efektów już teraz , a nie za 20-30 lat . Można ,również przypuszczać ,iż w realizacji programu wystąpią przeszkody ,które są trudne do przewidzenia w obecnym czasie , dlatego powinno się stworzyć ,opracować modelowanie przypuszczalnych przeszkód . Na koniec mojej wypowiedzi , pragnę stwierdzić , że rozwijające się ruchy populistyczne ,ideologiczno -religijne, prawdopodobnie mogą opóźniać postęp badawczy, a tym samym jego wdrożenie .

Post a Comment