List otwarty do deputowanych Zgromadzenia Narodowego « Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité Polska ∴ Wielka Loża Kultur i Duchowości Polska
23415
post-template-default,single,single-post,postid-23415,single-format-standard,theme-hazel,hazel-core-1.0.5,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive
 
Parlament francuski

List otwarty do deputowanych Zgromadzenia Narodowego

Sześć obediencji wolnomularskich zwraca się w otwartym liście z 22 czerwca 2018 r. adresowanym do deputowanych francuskiego Zgromadzenia Narodowego o nieprzyjmowanie poprawki wprowadzonej do ustawy przyjętej przez francuski Senat przyznającej pewien przywilej prawny związkom wyznaniowym. Poniżej publikujemy całość apelu.

 

List otwarty do deputowanych Zgromadzenia Narodowego

Deputowani nie powinni przyznać przywilejów związkom wyznaniowym!

 

W ramach oceny projektu ustawy „Państwo na rzecz społecznego zaufania” (ESSOC) dokonanej przez Senat, organ ten wprowadził do artykułu 38 niniejszej ustawy szereg nowych regulacji dotyczących świeckości państwa.

 

Jedna z proponowanych regulacji przewiduje zakwestionowanie obowiązku transparentności życia publicznego nałożonego przez ustawę z 11 października 2013 roku poprzez zwolnienie z tego obowiązku związków wyznaniowych.

 

Otóż ustawa z 11 października 2013 roku uznaje w artykule 18-2 związki wyznaniowe za „grupy interesu” (nie dotyczy to kontaktów tych związków z ministrem i organami ministerialnymi odpowiadającymi za związki wyznaniowe).

 

Główna i regularnie podejmowana przez te związki działalność skupia się „na wywieraniu wpływu na decyzje publiczne, a mianowicie na treść ustaw lub aktów regulacyjnych”. Zostają one zatem objęte definicją grup interesu w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy. Zwracają się one regularnie do organów publicznych, rządu lub parlamentarzystów, aby uwrażliwić ich i wywrzeć na nich wpływ w kwestiach dotyczących podejmowanych decyzji, dotyczących ważnych tematów społecznych, takich jak bioetyka, prawa kobiet, problem eutanazji lub zapłodnienia wspomaganego medycznie.

 

Związki wyznaniowe znajdą się zatem w tej samej grupie co inne „grupy interesu” i nie będą posiadać żadnych przywilejów. Wpływ, który mogą wywierać musi być poddany takim samym regulacjom prawnym jak tę, które obowiązują pozostałe „grup interesu”, takie jak przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, związki zawodowe czy stowarzyszenia.

 

Niżej podpisane Obediencje wolnomularskie wzywają deputowanych do czujności i dopilnowania, by ustawa ta została przegłosowana na zgromadzeniu plenarnym, a nie na przedłużeniu posiedzenia. Tak przyjęta ustawa powinna uniemożliwić przyznanie związkom wyznaniowym jakichkolwiek przywilejów. Prawo powinno bowiem obowiązywać w tym samym stopniu wszystkie „grupy interesu”.

 

sygnatariusze

Wielki Wschód Francji

Francuska Federacja Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”

Wielka Żeńska Loża Francji

Wielka Mieszana Loża Uniwersalna

Wielka Loża Mieszana Francji

Wielka Loża Kultur i Duchowości

No Comments

Post a Comment